logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR HJEMKUNDSKAB

Form�l

Hjemkundskab er dels et humanistisk og dels et naturvidenskabeligt fag, der besk�ftiger sig med hjemmet som centralt livsomr�de, derfor er form�let med undervisningen, at eleverne erhverver viden og g�r erfaringer inden for omr�der, der kan v�re af betydning for dem som samfundsforbrugere og ved planl�gning og varetagelse af arbejdet i hjemmet.

Undervisningen skal l�gge op til, at eleverne oplever v�rdien af et f�llesskab og samarbejde, der bygger p� ligev�rd og tolerance.


L�seplan

Undervisning:

I faget undervises i de seks faglige kerneomr�der:

 • Madlavning
 • M�ltider
 • kost
 • levnedsmidler
 • hygiejne
 • forbrug.

Madlavning

Eleverne arbejder med:

 • Planl�gning af indk�b - arbejdsgang - arbejdsfordeling.
 • Forskellige metoder og teknikker for tilberedning af levnedsmidler og retter samt valg af opskrifter.
 • Brug og vedligeholdelse af redskaber, udstyr og tekniske hj�lpemidler.
 • Arbejdsstillinger samt de risikomomenter der er forbundet med det praktiske arbejde.

M�ltider

Eleverne arbejder med:

 • Forskellige typer af m�ltider, der er kendetegnende for forskellige kulturer samt sammens�tning af m�ltider til hverdag og fest i b�de hjem - skole og samfund.
 • M�ltidsf�llesskab, anretning og bordd�kning.
 • Spisning, smag og nydelse.

Kost

Eleverne arbejder med:

 • Danske og andre kulturers kostvaner samt elevernes kostvaner.
 • Planl�gning og sammens�tning af kosten ud fra kostanbefalinger, kostmodeller og kostr�d.
 • Beregning og vurdering af kost og m�ltider samt kostens fysiologiske betydning.

Levnedsmidler

Eleverne arbejder med:

 • R�vares oprindelse, s�son, produktion, forarbejdning, distribution og kvalitet.
 • Levnedsmidlers reaktion under tilberedningen.
 • Levnedsmiddellovgivning, m�rkning og forhandling.

Hygiejne

Eleverne arbejder med:

 • Metoder, teknikker, materialer i forbindelse med levnedsmiddel- og k�kkenhygiejne, herunder vedligeholdelse, oprydning og vask.
 • Opbevarings- og konserveringsprincipper.
 • Mikroorganismers forekomst, betydning, v�kstbetingelser og spredning.

Forbrug

Eleverne arbejder med:

 • Forbruget i relation til behov, valg og vaner.
 • Indk�b og anskaffelser.
 • Kvalitet, m�rkning, pris og �konomi.
 • Forbrugerlovgivning og forbrugerinstitutioner.


6. klassetrin

P� dette klassetrin undervises hovedsaglig i:

 • Madlavning
 • M�ltider
 • Hygiejne


7. klassetrin

P� dette klassetrin inddrages tillige:

 • Kost
 • Levnedsmidler
 • Forbrug


Efterskrift

Informationsteknologien indg�r som redskab i elevernes arbejde med f.eks. at s�ge - behandle - beregne - analysere og vurdere informationer om kostsammens�tning - husholdnings�konomi - milj� og forbrug.