logo-2.png

ORDENSREGLER


 1. Vi har et medansvar for, at alle har det godt. Vi skal vise hensyn og tale pænt til hinanden
 2. Morgensang er en del af skolens dagligdag.
 3. Alle udleverede skolebøger forsynes med bogbind mærket med navn og klasse.
 4. Beskadigelse af skolens inventar eller materiel meddeles kontoret eller skolens pedel.
 5. Penge bør ikke efterlades i tasker eller overtøj, men afleveres til opbevaring hos en lærer eller på skolens kontor.
 6. Tyggegummi er ikke tilladt på skolens område.
 7. Elever fra 6. til 10. klasse har tilladelse til at opholde sig i eget klasselokale i frikvartererne.
 8. Elever må ikke forlade skolens område uden tilladelse. Dog har elever i 10. klasse tilladelse til at forlade skolens område i det store frikvarter og i mellemti­mer.
 9. Eleverne må ikke, uden opsyn, opholde sig i faglokaler i frikvartererne.
 10. Kontaktbogen skal altid medbringes.
 11. Mobiltelefoner: (De medbringes på eget ansvar og er ikke dækket af skolens forsikring)
  1. 0.-10. klasse: Mobiler må ikke benyttes, være synlige eller aktiveret på skolens område, med mindre en lærer har givet tilladelse. De samles sammen hver morgen og opbevares på skolens kontor eller i stamklassen. SFO'erne udleverer telefonerne, når eleverne skal hjem. De øvrige elever får adgang til mobilen ved endt skoledag.
   1. Vi er ikke teknologiforskrækkede, men vi prioriterer vores tid. Vi har dagligt 6-7 timer sammen og den skal ikke bruges på Snapchat, Facebook osv. Den skal bruges i nærværende fællesskaber og fordybet undervisning.
  2. Mobilen kan blive udleveret, hvis den bruges til MobilePay i skoleboden. Vi forventer dog, at den ikke bruges til andet.
 12. Ved alvorlig overtrædelse af ordensreglerne vil hjemmet blive underrettet.