logo-2.png

UDMELDELSE

Bortset fra elever i afgangsklasserne, som jo naturligt stopper efter afgangseksamen, skal al anden udmeldelse af skole og SFO ske skriftligt og med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Dvs. for afgangsklasserne stopper betalingen ved udgangen af juni måned.

Ved øvrige udmeldelser skal der betales for løbende måned + en måned. Eksempelvis hvis man udmelder sit barn d. 29. januar, skal der også betales for februar måned. Udmelder man sit barn 2. februar så betaler man også for marts måned. Løbende måned + 30 dage.