logo-2.png

FORSIKRINGSFORHOLD

Personskade

Familierne bør tegne en børneulykkesforsikring, der dækker børnenes ophold i skoletiden og på lejrskoler. Eventuelt akut hjemtransport fra en lejrskole dækkes af det gule sygesikringskort. Børneulykkesforsikringen bør endvidere dække tandskader, hvilket man bør forhøre sit forsikringsselskab om, hvorvidt detter er tilfældet.

Skolen har fremover ikke en forsikring, der dækker personskader.


Tingskader

Den almindelige familieforsikring dækker sandsynligvis ikke ituslåede ruder eller skader på skolens inventar. Skolen forbeholder sig dog ret til at kræve erstatning for skader, der opstår på forsætlig vis og skader opstået på grund af boldspil, snekastning o.l. på områder af skolen, hvor dette ikke er tilladt.


Elevers mobiltelefoner, computere og andet teknologisk udstyr

Familiens egen forsikring skal dække skader, tyveri m.m. på disse genstande. Skolen forventer, at elever fra 4. klasse og op, medbringer egen pc til skolebrug. Denne skal også være dækket af familiens egen forsikring.