logo-2.png

ELEVOPTAGELSE I SKOLEN

Forskoleklasse

Forældrene udfylder blanketten "Ansøgning om optagelse i nye Forskoleklasser" og sender den til skolen enten på mail eller med posten. Skolen skriver barnet op til skolestart i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Skolen fremsender en bekræftelse på opskrivningen.

I oktober eller november måned i kalenderåret før skolestart inviteres alle interesserede forældre til et informationsmøde på skolen.

Efter informationsmødet udfylder forældrene en interessetilkendegivelse om skolestart.

Eleverne optages i den rækkefølge, hvori de er skrevet op, og skolens erfaring siger, at chancen for optagelse er meget stor, idet frafaldet fra særlig de først opskrevne er meget stort grundet familiernes jobskifte og fraflytning fra skolens nærområde.

Man er først endeligt optaget, når skolen har modtaget opskrivningsblanketten og indbetalt indmeldelsesgebyret.

Man er i øvrigt altid velkommen til at kontakte skolen for at høre om mulighederne for optagelse.


1. - 9. klasse

Forældrene udfylder blanketten "Ansøgning om optagelse i nuværende klasser" og sender den via mail eller med posten. Skolen skriver barnet op til den ønskede klasse og fremsender en bekræftelse på opskrivningen.

Hvis der er plads i den ønskede klasse indkaldes til en samtale, hvor eleven også deltager.

Efterfølgende foretages en mindre prøve på elevens færdigheder i dansk og matematik, og på baggrund af denne prøve inviteres eleven til et besøg på skolen for at følge sin nye klasse i en uges tid.

Efter samtale med klasselæreren, skolens forstander og forældrene tages der stilling til elevoptagelsen.

Når eleven har gået på skolen i cirka en måned, vil klasselæreren kontakte hjemmet for at informere om skolestarten i den nye klasse.

Man er først endeligt optaget, når skolen har modtaget opskrivningsblanketten og indbetalt indmeldelsesgebyret.

Man er i øvrigt altid velkommen til at kontakte skolen for at høre om mulighederne for optagelse.


10. klasse

Forældrene udfylder blanketten "Ansøgning om optagelse i 10. klasse", og sender den via mail eller med posten. Skolen skriver barnet op til den ønskede årgang og fremsender en bekræftelse på opskrivningen.

I januar måned inden skolestart i augst, indkaldes til et informationsmøde.

Under dette møde informeres forældre og elever om 10. klasse på Marie Mørks Skole.

Efterfølgende vil der blive afholdt samtaler med den enkelte elev og forældre og den kommende 10. klasse elev tilkendegiver sine bevæggrunde for at vælge 10. klasse med baggrund i planer og ønsker for uddannelse og skolegang efter 10. klasse.

Når den nye 10. klasse er dannet, inviteres alle elever og forældre til et forældremøde på skolen, hvor der samtidig gives lejlighed til at hilse på nye kammerater og lærere.

Man er først endeligt optaget, når skolen har modtaget opskrivningsblanketten og indbetalt indmeldelsesgebyret, samt deltaget i en samtale på skolen.