logo-2.png

ELEVOPTAGELSE

FØR-SFO

For elever, der i det følgende skoleår skal begynde i forskoleklasse, tilbyder skolen en plads i før-sfo. Herefter vil barnet være tilknyttet den almindelige skolefritidsordning på de vilkår, der gælder for denne.

Før-sfo'en har til huse i Mariehuset. Herudover benyttes andre af skolens faglokaler.

Åbningstiden er 7.00 til 17.00.

Tilmelding til før-sfo sker i forbindelse med optagelse i skolen, idet ønsket om før-sfo afkrydses på indmeldelsesblanketten umiddelbart efter, at skolen har tilkendegivet, at der er en plads til barnet i forskoleklassen.

ALMINDELIG SFO

Marie Mørks Skole tilbyder en fritidsordning for elever fra forskoleklasse, 1. , 2. og 3. klasse.

Fritidsordningen har til huse i Mariehuset (Petersborgvej 12)

Herudover benytter fritidsordningerne sig af andre af skolens lokaler; idræt, billedkunst, skolekøkken mv.

Åbningstiden er på skoledage fra klokken 7.00 til 8.00, hvor det foregår i Hansens Hus sammen med de øvrige sfo-børn (morgenåbningstilbud) og igen fra 12.00 til 17.00 i de respektive huse.

I skoleferier (se speciel opslag for sommmerferie) og på skolefridage er åbningstiden fra klokken 7.00 til 16.00.

Tilmelding foregår ved henvendelse til skolens kontor.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.