logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG

OMFANG

Faget er en del af historieundervisningen p� 8. og 9. klassetrin. Det forventes, at eleverne arbejder med samfundsfaglige undervisningsforl�b i 60 timer, der fordeles p� 2 forl�b � 30 timer.


ARBEJDSFORM

Arbejdet med de ordin�re emner foreg�r efter f�lgende plan:

 • Introduktion til emnet ved l�reren, oversigt over relevante problemkredse, indf�ring i de grundl�ggende hj�lpemidler (litteratur, links mv.). (2 lektioner)
 • Gruppearbejde: factfindings-fase (4 undervisningslektioner)
 • Individuelt eller i grupper: bearbejdning/organisering af facts med henblik p� freml�ggelse for klassen (2 undervisningslektioner)
 • Freml�ggelse og debat (2-4 undervisningslektioner)


INDHOLD

Fra nedenst�ende liste v�lges der til den ordin�re undervisning 4-5 emner samt yderligere 1 til det afsluttende projektforl�b. Det f�rste emne i hver blok (?Det danske demokrati ? grundloven? og ?Den Europ�iske Union?) er dog obligatoriske emner.

Danske anliggender

 • Det danske demokrati ? grundloven
 • Dansk erhvervsliv (industri, handel, s�fart, landbrug osv)
 • Flygtninge og indvandrere
 • Danske milj�problemer
 • Gr�nland og F�r�erne

Internationale anliggender

 • Den Europ�iske Union
 • Andre internationale institutioner (FN, NATO, OECD osv)
 • Globale milj�problemer
 • Menneskerettigheder
 • U-landsproblemer
 • Mellem�sten


EVALUERING

Undervisningen afsluttes med et projektbetonet forl�b (enkeltvis eller i grupper) over 12 lektioner.

Forl�bet afsluttes med en skriftlig opgave. Der gives karakter.

Emnet v�lges fra ovenst�ende emneliste, idet allerede behandlede emner ikke m� v�lges.