logo-2.png

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDARBEJDE

Form�l

Form�let med undervisningen i h�ndarbejde er, at eleverne ved skabende h�ndv�rksm�ssigt arbejde opn�r livsn�re erfaringer og bliver i stand til at overskue samspillet mellem forestilling, planl�gning og udf�relse og udvikler f�rdighed i at formgive og fremstille ting, der har �stetisk og funktionel v�rdi.

Stk. 2. Gennem udfordringerne i den tekstile designproces f�r eleverne mulighed for at opleve arbejdsgl�de, f�llesskab og f�lelsesm�ssigt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egen form�en og erkender v�rdien af �stetisk praktisk arbejde.

Stk. 3. Eleverne skal blive fortrolige med tekstil kultur og udtryksform, s� de bliver i stand til at vurdere, udvikle og formidle den materielle kultur, de selv og andre skaber og bruger.


Signalement af faget H�ndarbejde

Der undervises i h�ndarbejde for 4. - 6. klassetrin.

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er:

 • Tekstile arbejdsomr�der
 • Det skabende h�ndv�rk
 • Det samfundsm�ssige og kulturelle indhold.

I h�ndarbejde skal de grundl�ggende kundskaber og f�rdigheder i hvert af de tre omr�der udvikles som en helhed p� alle fagets klassetrin b�de i faget h�ndarbejde, og n�r h�ndarbejde indg�r i tv�rg�ende emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er grundlaget for tilrettel�ggelsen, gennemf�relsen og evalueringen af undervisningen, s�ledes at eleverne f�r mulighed for at

 • tilegne sig h�ndv�rksm�ssige f�rdigheder ved fremstilling af ting med �stetisk og funktionel v�rdi
 • opleve den tekstile kultur som en del af egen og andres identitet
 • opn� livsn�re erfaringer gennem arbejdet med tekstile designprocesser.


L�seplan
4. klassetrin

Udsmykningsteknikker

Eleverne l�rer forskellige teknikker til udsmykning af egne ting.

EKS : Stoftryk ( fra egen klods til f�rdigt tryk) - applikation med flixofiks ? symaskinebroderi.


H�ndsyning

Sy sm� filtdyr med n�l og tr�d. Dette fremmer elevernes finmotorik og op�ver deres opfattelse af tredimensionelle ting. (Fra fladt m�nster til tredimensionelle ting, f.eks kat)


Frit broderi

En arbejdsproces fra design over dekorationsteknikker og metoder til farvevalg og endelig f�rdigg�relse. Et arbejde man kan fordybe sig i og blive gensidig inspireret af.

EKS: Sangbogsbind - skema.


Symaskine

Symaskinens historie. H�ndv�rk/industri.

Alle tekniske funktioner gennempr�ves. Ingen m� v�re "bange for symaskinen". Afsluttes med k�rekort.

EKS:Fremstille h�ndarbejdspose - sangbogsbind - fr� - slange.


Bekl�dning

Skitsetegning, m�ltagning, m�nster, farver, materialer.

Alsidig symaskineteknik.

EKS: Surfershorts - nederdel - kjole.


Tv�rfagligt samarbejde

EKS: Engelsk - sokkedukker (primitive)

Dansk - -"-

Historie - Vikinger som p�kl�dningsdukke-Gr�nlandsk perlesyning.


5. klassetrin

Broderi - korssting

Indl�ring af en speciel teknik, hvor is�r n�jagtighed er af stor betydning. I designprocessen er computeren meget velegnet.

EKS: Penalhus - pude - taskeforside.


Materialel�re om garn og uld

Et indg�ende kendskab til materialets oprindelse og egenskaber evt. fremstilling og efterbehandling, herunder milj�. L�re forskellige filteteknikker : N�lefiltning og v�dfiltning.Fra f�r til produkt.

EKS: Pong-ponger- filte forskellige ting.


Symaskine - patch work ? application og log-cabin

Mere uddybende teknik, brug af forskellige symaskinetrykf�dder

EKS: Puder- tasker - bolde (matematik/h�ndarbejde)


Design af bekl�dning

Planl�gning, tegning, �ndring af snitlinier p� f�rdige m�nstre, materialer, dekorationer, mode og omgivelsernes diktatur (reklamens magt) i valg af t�j.


Bekl�dning

Strech syning, montering af strikstoffer.

EKS: Bluser - bukser - pandeb�nd - huer - vanter.


6. klassetrin

Tema - emnearbejde

Udvikle allerede indl�rte arbejdsteknikker i selvst�ndige planlagte processer.


V�vning

Bes�g dronningens gobeliner eller lign. Udstilling, som inspirationskilde til senere egen v�vning. Selv ops�tte trend p� v�ven, l�rer forskellige v�veteknikker. Det f�rdige v�vearbejde bruges i sammenh�ng med en anden funktion/ ting.


Broderi

Udvikling af teknikker l�rt i 4. klasse .Evt. samarbejde i et st�rre f�llesarbejde. Broderi som udtryksmiddel i bl. a. historisk sammenh�ng. Tegn og fort�l med broderi.


Idekatalog

Planl�g et mindre arbejde. Find ud af, hvad du skal bruge af materialer. Udf�r arbejdet imens du skriver ned, hvad du laver. Lav til slut en illustreret arbejdsbeskrivelse evt. med farve og stofpr�ver, som s�ttes ind i kataloget til inspiration for andre elever.


Bekl�dning

Avanceret symaskineteknik. Nu er symaskinen et fortroligt hj�lpemiddel. Design af eget t�j. Arbejde med personlige m�nstre. Lange arbejdsprocesser.


Valghold 8.-9. klassetrin

Signalement af faget H�ndarbejde som valgfag

Der undervises i h�ndarbejde som valgfag p� 8. og 9.

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er:

 • Tekstile arbejdsomr�der
 • Det skabende h�ndv�rk
 • Det samfundsm�ssige og kulturelle indhold.

I h�ndarbejde som valgfag anvender og uddyber eleverne de kundskaber og f�rdigheder, de besidder, bl.a. fra den obligatoriske undervisning. De grundl�ggende kundskaber og f�rdigheder i de tre omr�der udvikles som en helhed b�de i h�ndarbejde som valgfag, og n�r valgfaget indg�r i tv�rg�ende emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og f�rdighedsomr�der er grundlaget for tilrettel�ggelsen, gennemf�relsen og evalueringen af undervisningen, s�ledes at eleverne f�r mulighed for at

 • tilegne sig h�ndv�rksm�ssige f�rdigheder ved fremstilling af ting med �stetisk og funktionel v�rdi
 • opleve og forst� den tekstile kultur som en del af egen og andres identitet
 • opn� livsn�re erfaringer gennem arbejdet med tekstile designprocesser.


Der arbejdes med f�lgende omr�der:

A. M�nsterbehandling fra blade og CD ( incl. tilretning og �ndring til �nsket model)

B. Udvidet brug og fejlfinding af/p� symaskine:

 • selv kunne skifte n�l
 • sy knappehuller
 • sy maskinbroderi
 • sy applikation

C. Materialel�re

D. Mode og design som en del af samfunds- og kulturforhold

E. Farvel�re

F. Genbrug af t�j, f.eks : ? kog en sweater/et uldt�ppe ? , sy nyt af gammelt

G. Filte:

 • som et stykke stof
 • med malle
 • med filten�l

H. Udsmykning:

 • Rammetryk
 • Flocktryk
 • Forsvindingsvlies
 • Applikation
 • Broderi (i h�nden el. p� maskine)

I. Logbog : bruges p� f�lgende m�de:

 • skriv, hvad der er lavet i modulet
 • tegn ideer
 • skriv, hvad der er g�et godt/d�rligt.

fagsproget i h�ndarbejde l�res ( hvad hedder de enkelte redskaber/hj�lpemidler og hvordan bruges de ?)