logo-2.png

Klasseskemaer

Elevernes klasseskemaer fremgår er platformen: FORÆLDREINTRA og ELEVINTRA.

Eleverne går i skole i tidsrummet mellem 8:05 og senest til kl. 15:20, dog typisk kl. 13 eller 14.