logo-2.png

SIDSTE SKOLEDAG

På Marie Mørks Skole er elevernes sidste skoledag altid noget særligt. Derfor er det vigtigt, at den gennemføres med en værdighed, der sikrer, at vore afgangselever kan tænke tilbage på dagen med glæde, stolthed og en anelse vemod, selvfølgelig.

Dagen starter med morgenbord på skolen for 10. klasse og 9. klasserne mødes ofte privat. Afgangseleverne kaster med karameller, som de altid har gjort. Alle andre elever kæmper om karamellerne, som de altid har gjort. Karamelpapirskonkurrencen sikrer at ikke et eneste stykke papir efterlades nogen steder. Hvert eneste gram tæller. Vinderklassen samler i omegnen af 500 gram karamelpapir.

Hvert år gennemfører 9. og 10. klasse en slags revy, hvor de takker og driller deres lærere på en sjov og godmodig måde.

Derefter deltager alle, der har lyst, i vandkamp i skolegården.

For afgangseleverne slutter deres sidste skoledag typisk omkring kl. 11.30, hvor skolen inviterer dem alle på en frokost, før de forlader skolen.

De øvrige elever deler deres karameller, hjælper til med at rydde op og sørger for at få tørt tøj på. Efter frokost er der atter almindelig skoledag for 0.-8. klasse.

sidste_skoledag.jpg