logo-2.png

FASTELAVN

Alle elever til og med 10. klasse slår katten af tønden. Også denne tradition er som Luciaoptoget en katolsk tradition.

Faktisk prøvede man allerede efter reformationen i 1536 at afskaffe fastelavnen uden held, som det fremgår.

Tidligere kunne fastelavnsfester gå ret voldsomt til. I Danmark kendes der eksempler på, at man for eksempel rev halsen af en ophængt levende gås og slog en levende kat af tønden! Som på alle andre skoler nøjes vi på Marie Mørks Skole med at hænge papirkatte uden på tønden. Indeni er der slik og frugt.

Fastelavnsriset skulle give minder om Kristi lidelsesvej Via Dolorosa til Golgatha. Paradoksalt nok mente man tidligere, at den, der slår, bringer lykke. I dag er der dog mest fokus på det at klæde sig ud.

Ofte er der tale om et særdeles højt kreativitetsniveau i udklædningerne. Uanset, er der tale om en munter formiddag, hvor alle elever fra 0.-10. deltager og kommer udklædte.

En ikke uvæsentlig andel af skolens personale kommer også udklædte på arbejde denne dag.

Fastelavn.jpg