logo-2.png

Virksomhedsplan for Mariehuset.

Åbningstid

Skolefritidsordningen er åben mandag til fredag 7.00 – 8.00, samt fra 12.10 - 17.00.


I skolens ferier er der åbent følgende tidspunkter:

Uge 31 2023 kl. 7-16

Uge 32 2023 kl. 7-17

Uge 42 2023 kl. 7-16

Uge 51 2023 kl. 7-17

Uge 7 2024 kl. 7-16

Uge 13 2024 kl. 7-16

Uge 26 2024 kl. 7-17

Uge 27+28 2024 kl. 7-16

Uge 32 2024 kl. 7-16


Vi holder lukket i skolens juleferie, fredag i kr. Himmelfartsferien samt de tre sidste uger i skolesommerferien. Pasning i starten af juli måned holdes åbent, mod ekstraordinær betaling.

(Der er enkelte dage, hvor vi også holder lukket, dette kan ses på ForældreIntra samt på opslag i SFO’en.)

Ferie/Fridage

Vi vil meget gerne orienteres om børnenes ferie/fridage, da vi er meget omhyggelige med at kontrollere, om alle børn er mødt op. Ligeledes prøver vi at tilpasse personaletimerne i forhold til antallet af børn i ferieperioderne.


Overordnet målsætning for skolefritidsordningen

I SFO’en vil vi prøve at give børnene varme og trygge omgivelser. Vi møder børnene med udfordringer, oplevelser og intellektuel stimulering afpasset efter udviklingstrin, samtidig med, at de skal fungere i et socialt samspil med andre børn og voksne, hvor begreber som tolerance indgår naturligt. Vores børn går i dag i skole fra kl. 8.00 til kl. 13.00, nogle gange længere. Børnene starter dagen med et 5 timer langt struktureret forløb, hvor der ikke findes megen plads til den spontane og løsslupne leg.

En del af vores børn går samtidig til andre aktiviteter, hvorfor deres tid til at lege med kammerater kan opleves som begrænset. Derfor ser vi det som vores helt klare mål at give børnene mulighed for at lege og holde fri, når de er ankommet til SFO’en.

Vi ønsker at være et sted med en afslappet atmosfære, hvor vi tager individuelle hensyn efter en lang skoledag. I det daglige tilbyder vi, at barnet aktivt kan udfolde sig i fysiske og kreative rammer.


Struktur og funktion i skolefritidsordningen

Som forældre kan overgangen fra børnehave til fritidsordning være en stor forandring : At gå i fritidsordning betyder mere frihed og mindre voksenopsyn.

Dette kan betyde, at personalet i huset ikke altid ved, hvor jeres børn befinder sig.

I den første tid har de fleste børn meget travlt med at prøve alt det nye og nyde den frihed, som mindre voksenopsyn giver.


Forældresamarbejdet

Vores mål er at skabe en helhed i forældresamarbejdet. Det er vigtigt, at der mellem jer som forældre og os er en gensidig kommunikation og åbenhed omkring barnets trivsel og udvikling, dels derhjemme og dels i institutionen. I det daglige tilstræber vi at have kontakt med så mange forældre som muligt.

På vores opslagstavle informerer vi om de aktiviteter, der foregår i SFO’en, ligesom vi skriftligt forsøger at videregive relevante oplysninger til jer som forældre.

Vi tilbyder ikke som andre institutioner en konsultation en gang om året, da vi mener, at evt. problemer skal løses her og nu. Vores forældre er altid velkomne til en snak, når behovet er der. Ring og aftal en tid eller kom forbi. Vi har altid tid til at lytte.

Vi afholder ikke forældremøder, har ingen forældrebestyrelse, idet vi betragter os som en del af skolen. Vi har et tæt samarbejde med skolens lærere og ved derfor, hvad der rører sig omkring det enkelte barn. Vi er altid tilstede ved de enkelte klassers forældremøder.

Ligeledes kontakter vi altid vores forældre, når der er behov for det.


Modtagelse af nye børn

Når jeres barn starter hos os, modtager I en kuvert med en velkomstfolder og et stamkort som I bedes udfylde og returnere.

Ved det første besøg er der en fra personalegruppen, som tager sig af barnet og evt. forældre og viser dem rundt i huset, finder barnets skuffe og garderobeplads.


Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor med en måneds varsel til udgangen af en måned.

TILBUD OG AKTIVITETER:

I stueetagen findes aktivitetsrum, køkken, toiletter samt garderobe. På første sal har vi air-hockey, dukkekrog, tumlerum, syrum og garderobe.


Frederiksborg Centret

Hver tirsdag tilbyder vi en tur til FrederiksborgCentret med børnene i 1. klasse. Der er ikke tale om undervisning, men ren og skær leg og fornøjelse.


Sy og aktivitetsrum

Dette rum holder åbent alle ugens dage mellem 13 og 16.30. I dette rum er det kun fantasien og materialerne, der sætter grænsen for den kreative udfoldelse.


Gymnastiksalen

I perioder benytter vi gymnastiksalen. Vi dyrker samba, dans, atletik, boldspil og meget mere.


Legepladsen

Vi har en meget stor legeplads fordelt på et stort areal. Der findes bålplads, legeplads, sandkasse, klatrestativer, gynger og boldbaner til både fodbold og basket. Vi er også i besiddelse af en mindre vognpark. Der er altid en voksen, der holder opsyn med børnene på legepladsen.


Fødselsdage

I Mariehuset fejres børnene så vidt muligt på selve fødselsdagen.


Forældrekaffe

Den sidste torsdag i hver måned inviterer vi på forældrekaffe. Der står kaffe, te og kage fremme mellem 13.30 og 16.30 til de forældre, der har tid og lyst. Her har forældre mulighed for at se, hvad vi laver, få en snak med personale eller med andre forældre.


Samling

I Mariehuset holder vi samling hver dag i forskellige grupper. Informationer udveksles, og vi diskuterer hændelser fra hverdagen. Vi synger og får læst højt, mens vi drikker saft og spiser boller. Mindst en gang om ugen nyder vi hjemmebag.