logo-2.png

TILSYN PÅ MARIE MØRKS SKOLE

Grundlovens §76 fastslår, at der i Danmark er undervisningspligt, men ikke skolepligt. For at undervisningspligten kan siges at være opfyldt, skal barnet have modtaget en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

For at sikre, at dette krav er opfyldt på Marie Mørks Skole er skolens forældrekreds gennem friskolelovens §9a pålagt at vælge et passende tilsyn.

På Forældrekredsmødet d. 21. Maj 2012 blev det besluttet

At skolen har et eksternt tilsyn

At der vælges én tilsynsførende

At valget gælder for 2 år


Rektor Otto Strange Møller er af skolens forældrekreds som tilsynsførende for en to-årig periode . Ud over at leve op til de almindelige habilitetsregler besidder Otto kvalifikationer, der gør det muligt at gennemføre de faglige og pædagogiske drøftelser, der er en forudsætning for at kunne gennemføre tilsynet.

Otto er valgt på forældrekredsmødet i 2021.