logo-2.png

PRISER


De nedenfor nævnte priser er gældende pr. 1. januar 2021.

Skolepenge

Langt den største del - omkring 75% - af en privat skoles økonomiske grundlag sikres gennem statstilskud. De resterende ca. 25% dækkes gennem forældrenes betaling.

På Marie Mørks Skole betaler forældrene 20.400 kroner om året fordelt på 12 rater á 1.700,- kroner.


SFO - Hvad koster det?

Er man elev på Marie Mørks Skole, og går man i forskoleklasse - 3. klasse, er man garanteret en plads i skolens fritidsordning.

En plads giver på skoledage adgang til skolefritidsordningen om morgenen mellem kl. 7.00 og 8.00 og om eftermiddagen mellem kl. 12.00 og 17.00 samt i skoleferier mellem kl. 8.00 og 16.00. Se dog skolens ferie & fridage plan.

En plads i SFO koster kr. 15.400 om året fordelt på 11 rater á kr. 1.400,- pr. måned, idet der betales for 11 måneder, da der er særlige betalingsbetingelser for juli måned.

”Før-sfo”

Elever, der skal begynde i forskoleklasse, tilbydes at benytte ”før-sfo”. ”Før-sfo” koster kr. 2000,- pr. måned. ”Før-sfo”-elever kan som alle andre og på de samme vilkår benytte tilbuddet i juli måned. Der er garanteret en plads i før-SFO, hvis man starter på skolen.

Juli måned

Almindeligvis har Mariehuset åbent de første to uger af juli på hverdage fra kl. 7.00 til 16.00 og lukket de tre sidste. Se opslag evt. opslag i Mariehuset for præcise datoer, og se skolens ferie & fridage plan i Hovedmenu under Undervisning.


Betalingsbetingelser

Alle elever der indmeldes på skolen skal tilmeldes BS (BetalingsService).


Indmeldelses- og opskrivningsgebyr

Ved opskrivning på venteliste til såvel kommende forskoleklasser (børnehaveklasse) som nuværende klasser betales et gebyr på kr. 400,-.

Ved endelig optagelse betales et indskrivningsgebyr på kr. 2.500,- Disse beløb er engangsbeløb og refunderes ikke.


Søskendemoderation af priser

Skolepenge:

Ved barn nr. 1 og barn nr. 2 på skolen betales fuld pris i skolepenge. Ved barn nr. 3 på skolen gives der 50% i søskendemoderation af skolepengene for det ene af de tre børn.

SFO:

Ved barn nr. 1 og barn nr. 2 i Mariehuset skolen betales fuld pris i SFO-betaling. Ved barn nr. 3 i Mariehuset gives der 50% i søskendemoderation af SFO-pengene for det ene af de tre børn. Det samme gælder for Før-SFO / Mariehønsene.