logo-2.png

Persondataforordningen forpligter os som skole til at behandle personfølsomme data ordenligt. Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjerne på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. Undtaget er dog elevens karakterblad, der gemmes.

Her kan man læse om de eksterne aftaler, som skolen har indgået ifb. med håndtering af disse elektroniske data.

  1. Databehandleraftale med karakternet
  2. Databehandleraftale med UV-data