logo-2.png

TRIVSEL ER NOGET, VI SKABER SAMMEN!

Forældrefolder med gode råd til at skabe trivsel og undgå mobning i skolen.

Skab trivsel og stop mobning fra starten!

Ved at følge de ti opfordringer herunder, er det muligt at højne trivslen i klassen og derhjemme. På Marie Mørks Skole arbejder vi med både faglig og social trivsel i timerne. Når trivslen forringes, nedsættes indlæringsevnen, og derfor opfordres I som forældre til at arbejde med…!

 • Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater, deres forældre eller lærerne. Det forstyrrer netværksopbygningen og påvirker hele klassens tolerancekultur.
 • Støt dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og tværs i klassen. Det er en styrke for barnet, og det mindsker risikoen for, at nogle er meget isolerede.
 • Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.
 • Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.
 • Giv klassekammeraters invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Sørg så vidt muligt for, at dit barn deltager i alle de fødselsdage, der inviteres til. Andres ligegyldighed gør ondt!
 • Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk en social politik: inviter alle i klassen eller alle piger/drenge.
 • Sørg så vidt muligt for, at dit barn deltager i alle klassens arrangementer.
 • Prioriter samvær med de andre forældre i klassen. Det smitter af på børnene.
 • Støt lærerne i at løse de sociale problemer, der måtte være i dit barns klasse. De har brug for jeres opbakning.
 • Brug forældrerepræsentanterne, lærerne og skolebestyrelsen i anti-mobbearbejdet.

Skab trivsel i dit barns klasse:

 • Bak op om aktiviteterne i klassen.
 • Opbyg en god kontakt til de andre forældre.
 • Følg de gode råd i denne folder!

I Danmark har man siden 1998 gjort meget for at øge trivslen i skoleelevernes undervisningsmiljø og dermed gjort en stor indsats mod mobning landet over.

Hvad er trivsel for børn og unge?

 • Kammerater
  Har dit barn kammerater? Nogle venskaber varer for livet.
 • Et godt forhold til læreren
  Barnets forhold til andre voksne end forældrene har stor betydning. Barnet bruger mange timer i skolen.
 • Opbakning hjemmefra
  Et barn har brug for støtte – også når de bliver teenagere.
 • Tro på sig selv
  Giv dit barn selvtillid ved at opmuntre og tale positivt.
 • Tal med dem om mobning
  Forebyg ved at tale om mobning, inden det sker! Hvis der foregår mobning, så kontakt straks læreren eller klasselæreren!

Trivsel er noget, vi skaber sammen! Trivslen begynder i hjemmet og fortsætter i skolen.

Links:

www.dr.dk/mobbefriskole (klik på ”forældre og børn”)
www.boerneraadet.dk (klik ”tema”, klik ”mobning)
www.boerneraadet.dk/sw2811.asp (undersøgelse af en 7. kl.)
www.dcum.dk - dansk center for undervisningsmiljø
www.trivselserklaeringen.dk - klik på ”Erklæringen” i øverste menu.
www.bornsvilkar.dk - klik på ”For forældre”
www.mms.dk

Skolen har også udgivet en elevfolder, der hedder: ”Hvis du ser nogen mobbe, så bed dem stoppe!”