logo-2.png

PRISER

De nedenfor nævnte priser er gældende pr. 1. januar 2017.

Skolepenge

Langt den største del - omkring 73% - af en privat skoles økonomiske grundlag sikres gennem statstilskud. De resterende ca. 27% dækkes gennem forældrenes betaling.

På Marie Mørks Skole betaler forældrene 19.200 kroner om året fordelt på 12 rater á 1.600,- kroner.


SFO - Hvad koster det?

Er man elev på Marie Mørks Skole, og går man i forskoleklasse - 3. klasse, er man garanteret en plads i skolens fritidsordning.

En plads giver på skoledage adgang til skolefritidsordningen om morgenen mellem kl. 7.00 og 8.00 og om eftermiddagen mellem kl. 12.00 og 17.00 samt i skoleferier mellem kl. 7.00 og 17.00. Se dog skolens ferie & fridage plan.

En plads i SFO koster kr. 14.300 om året fordelt på 11 rater á kr. 1.300,- pr. måned, idet der betales for 11 måneder, da der er særlige betalingsbetingelser for juli måned.

”Før-sfo”

Elever, der skal begynde i forskoleklasse, tilbydes at benytte ”før-sfo”. ”Før-sfo” koster kr. 2000,- pr. måned. ”Før-sfo”-elever kan som alle andre og på de samme vilkår benytte tilbuddet i juli måned. Der er garanteret en plads i før-SFO, hvis man starter på skolen.

Juli måned

Almindeligvis har Skolefritidsordningen åben de første to uger af juli på hverdage fra kl. 7.00 til 17.00 og lukket de tre sidste. Se opslag i ”Solhøj” og ”Hansens Hus”, og se skolens ferie & fridage plan i Hovedmenu under Undervisning.


Indmeldelses- og opskrivningsgebyr

Ved opskrivning på venteliste til såvel kommende forskoleklasser (børnehaveklasse) som nuværende klasser betales et gebyr på kr. 400,-.

Ved endelig optagelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 2.000,- Disse beløb er engangsbeløb og refunderes ikke.